Gazete Selçuk

Üniversite Adayları…

Türkiye’nin yüz binlerce üniversite adayı şu zamanlarda üniversite araştırması yapıyor. Bir yandan LYS’nin sonuçlarını beklerken diğer yandan tercihlerinde yer verecekleri üniversiteleri düşünüyorlar. Tercihlerini yaparlarken, puanları başta olmak üzere birçok kritere dikkat edecek olan adaylar için üniversitenin bulunduğu şehrin yapısı ve memlekete yakınlığı-uzaklığı oldukça önemli.

Konya’daki üniversitelere tercihlerinde yer vermeyi düşünen adaylara, üniversitelerimizi kısaca tanıtmak istedik. Umarız faydalı olur.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ( http://www.selcuk.edu.tr )
Konya’da üniversite açılması konusu ilk olarak 1955 yılında TBMM’de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelirken, milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından imzalanan tasarı, talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçememiştir. 1962’de M.E.B.’e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968’de Konya’da Üniversite’yi Kurma ve Yaşatma Derneği kurulmuş ve nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayretler sonucu bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kurulmuştur. Binası, dersliği, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite’yi Kurma ve Yaşatma Derneği’nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu  maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.

Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren ‘4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanunla’ yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösterememiştir.

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi’ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu’nun Eğitim Fakültesi’ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, Niğde’de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, Niğde Eğitim Enstitüsü Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Selçuk Üniversitesi, ‘41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.

2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Bugün bünyesinde 21 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 23 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, 65.000’i aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kuruları arasında yer almaktadır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ( http://www.konya.edu.tr )
Konya Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak 14.7.2010 tarih ve 6005 sayılı kanun ile Konya’da kurulmuş ve kuruluşu 21.7.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Konya Üniversitesi Rektörlüğüne, Cumhurbaşkanlığınca Anayasa’nın 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca 10.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER atanmıştır. Üniversitemiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Fen, Turizm, Eğitim Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Meram Tıp, Ahmet Keleşoğlu Eğitim, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri ile Devlet Konervatuarı, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri Enstitüleri olmak üzere dokuz Fakülte, bir Konservatuar, üç Enstitü ve bir Yüksekokul’dan oluşmaktadır.

AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Ünvanı Personel Sayısı
Profesör 171
Doçent 77
Yardımcı Doçent 124
Araştırma Görevlisi 422
Öğretim Görevlisi 16
Uzman 11
Toplam 821

Misyonu: Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.
Vizyonu:  Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.
Tarihçesi:

  • 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanun ile Konya Üniversitesi olarak kuruldu. 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
  • 10.12.2010’da Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER kurucu rektör olarak atandı.
  • 13.01.2011 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına atandı.
  • 02.02.2011 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN Rektör yardımcısı olarak atandı.
  • 08.09.2011 tarihinde Prof. Dr. Şerafettin EREL Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atandı.
  • 29.09.2011 tarihinde Prof. Dr. Muhsin KAR Turizm Fakültesi Dekanlığına atandı.
  • 27.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi üniversitemiz bünyesine bağlandı.
  • 03.01.2012 tarihinde Prof. Dr. Tahir YÜKSEK Rektör Yardımcılığına atandı.

11.04.2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan 6287’nolu Kanunun 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ( http://www.mevlana.edu.tr )
Üniversitemizin Kurucu Vakfı olan Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı (GESAV)’nın 2007 yılında kurulması ile birlikte kuruluş çalışmaları başlayan Mevlana Üniversitesi Temmuz 2009 yılında ülkemizin eğitim hayatına ilk adımını attı. İnsani evrensel değerlerin önde gelen temsilcisi olan Hz. Mevlana’dan ismini alan üniversitemizin hedefi, eğitim kalitesi, bilimsel araştırma ve yayınları ile kültür ve sanat faaliyetleri açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır.

Afyon yolunda tramvay hattı üzerinde Rixos Hotel’in bitişiğindeki kampüsümüz (Rixos Kampüsü) 100.000 m2 arazi üzerinde yaklaşık 30.000 m2 kapalı alan sahip olup öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak konforda tasarlanmıştır. Bina dışında otoparkları, spor, eğlence ve gezi alanları bulunmakla birlikte bina içindeki kapalı mekanlarda da modern ve teknik donanıma sahip imkanlar yer almaktadır. Resmi müsabakaların yapılabileceği spor salonu, spor ve sağlık merkezleri, 1250 m2 büyüklüğünde kütüphanesi, merkezi iklimlendirmesi bulunan sinema salonları, kongre merkezi, kafeteryaları, yemekhanesi, derslik ve modern alt yapı ile donatılmış laboratuarları ile konforlu bir ortamda teknolojiyi kullanarak eğitim imkanı sunmaktadır.

Kalıcı kampüsümüz olan Esentepe Kampüsü için ise hem Rixos kampüsüne, hem de tramvay hattına yakın hazineden tahsis edilen 450.000 m2 arazi üzerinde proje çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği barınma, ulaşım, sosyal, sağlık, spor ve eğlence ile tüm fırsatların en konforlu sunulacağı kampüste eğitim binaları Selçuklu mimarisinde gayet modern bir şekilde tasarlanmaktadır.

Ayrıca üniversitemize ait olan şehir merkezindeki arsa üzerinde 41.000 m2 kapalı alanı olan ve 400 yatak kapasiteye kadar çıkabilen Tıp Fakültesi ve Hastanesi projesinde son aşamaya gelinmiştir. Akıllı bina konseptinde son teknolojinin kullanılacağı hastane Üniversitemiz bünyesinde bulunan Tıp ve Eczacılık Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programları) ve Meslek Yüksekokulu (Tıbbi Sekreterlik, Radyoloji Teknisyenliği, Tıbbi Laboratuar, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Tıbbi Dokümantasyon” ön lisans programları) lisans, ön lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin uygulama ve araştırma çalışmalarına hizmet edecektir.

Kuruluş kanununda Tıp, Eczacılık, Hukuk, İşletme, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitemiz 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Rixos Kampüsü’nde 30.000 m2 kapalı alanda eğitime başlamıştır. İlk yıl için Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Eğitim Fakültesi bünyesinde ise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği olmak üzere toplamda 6 bölümde öğrenci alımı yapılmıştır. Açılan bu bölümlerde ulusal ve uluslararası arenada kendini ispatlamış, mesleki bilgi ve beceri açısından son derece donanımlı akademisyenler eğitim vermektedir.Üniversitemiz, dünyanın seçkin eğitim kurumlarıyla yapacağı değişim anlaşmalarıyla öğrencilerine uluslararası bir vizyon kazandırmayı ve eğitim kalitesini pekiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimin ilk yılından itibaren sıkı bir üniversite sanayi ve ticaret işbirliği ile öğrencilerimizin her türlü iş çevrelerini ve dünyanın köklü şirketlerini tanımları ve mezun olduklarında buralarda iş bulmaları planlanmaktadır. Söz konusu iş çevreleri ile iletişim kurma ve buralarda iş bulma konusunda Kariyer Planlama Merkezimiz aktif bir şekilde çalışacak ve öğrencilerimize her türlü desteği sağlayacaktır. Mevlana Üniversitesi, kurulduğundan beri hemen her yıl öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel yayın sayısı bakımından Türkiye`nin en önde gelen üniversiteleri arasında yer almayı ve yükseköğretimdeki öncü rol üstlenmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz, raflarda kalmayacak, üretime dönüşecek, bölgenin sanayi ve ticaret alanındaki problemlerini çözecek, ürün kalitesini artıracak ve bu ürünlerin uluslararası pazarlardaki satış stratejilerini geliştirecek araştırmaları teşvik edecektir. Üniversite ve Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini sergileyerek öncelikle bölgenin daha sonra ülkenin güncel sorunlarını çözücü projelerin ana paydaşı olarak katkı sağlayacaktır.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ( http://www.karatay.edu.tr  )
Selçuklu’nun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, sanayi ve ticaret dünyasıyla işbirliği içinde bir teknik üniversite gibi mühendislik alanında, bir hukuk bürosu gibi hukuk alanında, bir işletme ve ihracatçı gibi idari ve iktisadi alanlarda çalışan ve uygulamalı eğitime ağırlık veren bir üniversiteyiz. Yani  KTO Karatay Üniversitesi bir misyon üniversitesidir.  Öğrencilerimizi teknik yetenek, yabancı dil hakimiyeti, sosyal beceri ve ahlaki özellikleri açısından geliştirecek bir eğitim-öğretimle, iş bulma kaygısı olmayan, toplumda alanlarında liderlik yapabilecek duruma getirmek bizim için çok önemlidir. Sürekli eğitim yoluyla tüm topluma da hizmet edecektir. Üniversitemizin adını aldığı Karatay Medresesi ile ilgili bir makale Hakkımızda kısmında yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi; Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Mekatronik Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme ve Uluslararası Ticaret ile Hukuk Fakültesi Lisans programlarımız açılmıştır. Hukuk Fakültesi dışında tüm lisans programlarında İngilizce hazırlık okutulacaktır.  Kontenjalarımızla ilgili bilgiler aşağıdadır. Hayat şartları bakımından yükseköğretim öğrencilerine çok uygun büyükşehirlerden birisi olan Konya’da, büyük çoğunluğu yurtdışı deneyimli genç ve dinamik bir kadroya sahip, sanayi ve ticaret dünyasıyla işbirliği içinde yoğun uygulamalı eğitim verecek üniversitemize açılış yılında kayıt yaptıracak öğrencilerimiz özellikle çok şanslı olacaktır.

1882 yılında kurulan Konya Ticaret Odası 20 bin civarında üyesiyle Türkiye’nin en eski ve köklü odalarından birisidir. Bu köklü oda İl’de her zaman öncü konumda olmuş ve büyük açılımlar getirmiştir. Günlük hizmetleri yanında büyük eserlere de imza atılmıştır. En iyi örneklerden birisi Konya İli’ni ulusal ve uluslar arası erişime açan Konya Ticaret Odası Fuar Alanı’dır (Aksaray Yolu’nda). Her yıl yapılan bir çok fuarcılık faaliyeti ile bölgeye ve ilkeye büyük hareket getirmektedir. Örnek olarak 2010 Mart ayında yapılan Uluslar arası Konya Tarım Fuarı’nı 170 bin kişi ziyaret etmiştir.
Konya Ticaret Odası’nın daha büyük hizmeti ise kaliteli bir üniversite kurmak olmuştur. Bu amaçla 2005 yılında çalışmalara başlanmış, bu tür bir üniversitenin mutlaka bir Vakıf tarafından kurulması gerektiği için Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı kurularak çalışmalara başlanmıştır.
Kurucu Vakıf Başkanı ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’dir. Kendisi aynı zamanda TOBB-ETU Mütevelli Heyeti’nde ve TOBB Yönetim Kurulu’nda Sayman üye olarak görev yapmaktadır. TOBB ve TOBB-ETU Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB-ETU Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Şahin Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’ndedir. Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılarımız Konya Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli ve İşadamı İsmail Hakkı Kolat’tır.
Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerimiz şu isimlerden oluşmaktadır: Hüseyin Üzülmez (Başkan), Mehmet Ali Çelik (Başkan Yard.), Ali Haydar Yıldırım (Muhasip üye), Mehmet Ali Arlı (Üye), Banu Bağrıaçık (Üye), Ali Dutak (Üye), Harun Kızılay (Üye), Ömer Faruk Okka (Üye), İlker Özkan (Üye), Okay Tınkır (Üye), Ertuğrul Uslu (Üye).
Kuruluş çalışmaları Konya İli’nin sahip oluğu potansiyele tek bir üniversitenin yetmediğinden hareketle vizyoner bir bakış açısıyla yapılmış ve sağlam bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. Hatta Ankara, İstanbul gibi büyük iller dahil olmak üzere özellikle yakın çevre illerde anketler yapılmıştır. Bu anketlerde öğrencilerin kaliteli eğitim veren, ticari amaç gütmeyen ve mezun olduktan sonra kolay iş bulabilmenin mümkün olduğu bir vakıf üniversitesine ilgi duyabilecekleri, ebeveynlerin ise çocuklarını özellikle kendilerine yakın olan ve köklü üniversiteler gibi kaliteli eğitim-öğretim yapan üniversitelere çok sıcak baktıkları ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmalar sonucu Üniversite kuruluş raporu hazırlanmış ve yasal süreç ve zorunluluklar yerine getirilerek Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen (aşağıda verilen) Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya İli’nin ilk vakıf üniversitesi olmuştur.
Resmi Gazete EK MADDE 113 – (Ek:23/06/2009-5913/1 madde)
Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO-Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
d) Hukuk Fakültesinden,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.

( 2547 sayılı Kanun’un tümü Yükseköğretim Kurulu Web Sitesi’nde yer almaktadır).
Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Bilimleri birimlerinin kurulması çalışmalarına devam edilmektedir. 2012 yılına kadar yasal zeminleri hazırlanmış olacaktır.
Adalet Sarayına çok yakın olmamız ve Hukuk Fakültemizin açılıyor olması nedeniyle Adalet Meslek Yüksek okulu kurulmasıyla ilgili çalışmalara da başlanmıştır.
KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi ve ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli ve kolay iş bulan mezunlar vermek daha sonra ulusal ve uluslar arası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.
Üniversite rektörlüğü şehir merkezinde adını aldığı Karatay Medresesi’nin karşısında bulunan tarihi bir köşkte görevini yapmaktadır. Kampusumuz ise Mevlana Kültür Merkezi ile Konya Adalet Sarayı arasında yer almaktadır.
Rektörlük ve Ana Kampusumuza ilave olarak Konya Ticaret Odası Binası’nın (350 kişilik konferans salonu, diğer tüm imkanları) ve Ticaret Odası Konya Fuar Merkezi’nin tüm imkanları üniversitemizce kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında imkanlarımız ve etki alanımız bakımından çok güçlü olduğumuz ortadadır.
Bir ile yapılacak büyük hizmetlerden ikisi Konya Ticaret Odası tarafından yapılmıştır. Şimdi hedef bu üniversitenin dünya çapında bir üniversite olması için gerekenlerin yapılmasıdır. Bu kararlılık, azim ve şu ana kadar üniversitemizin kat ettiği gelişme bunun çok zor olmayacağını göstermektedir.
Üniversitemiz halen yurtdışında bulunan üstün nitelikli bilim adamlarımızın ilgi odağı haline gelmiştir. Çok fazla sayıda nitelikli iş başvurusu alınmaktadır.
Esnaf ve Sanayicimiz başta olmak üzere kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen on binlerce kişiye teşekkürü borç biliriz. Üniversitemizin bundan sonra kartopu gibi büyüyeceğinden endişemiz yoktur.Bize yatırım yapan geleceğine yatırım yapmış olacaktır.
Adını aldığımız ve Selçuklular zamanında bir vakıf yükseköğretim kurumu olarak 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi’nin tarihi ve kültürel mirasını kazanma ve tarihimizle bağ kurma amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Karatay Medresesi’nin işletiminin üniversitemize devri işlemleri tamamlandığından kuruluş tarihimiz 1251 olarak alınacak ve dünyanın en eski üniversiteleri arasına gireceğiz.Günün Fırsatı http://www.travian.com.tr/

URL: http://www.gazeteselcuk.com/?p=1723

Yazan - Tem 11 2012. Kategori Gündem, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Tercih Rehberi. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz


9 − = beş

Foto Galeri