Gazete Selçuk

Onlar Böyle Kutladı!

35Türkiye ve Konya adına tanınmış isimlerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: ” Hiç şüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basın çalışanlarımız, mesleğin zorluklarına rağmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakarlıklarla görevlerini ifa etmektedirler. Yakın tarihimizde, bilhassa demokrasimizin kesintiye uğradığı, vesayetin ağır biçimde hissedildiği dönemlerde, birçok gazeteci maalesef büyük baskılara maruz kalmış, mağdur edilmiş, hayatını yitirmiştir.
Bu itibarla, gazetecilerimizin daha rahat, daha özgür, daha güvenli şartlarda görev yapabilmelerini sağlamak, görev sahalarında iyileştirici düzenlemeler gerçekleştirmek, hükümetimizin öncelikleri ve hassasiyetleri arasında yer almıştır, almaktadır. Ben, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan medyamızın, önümüzdeki dönemde, demokrasimizin gelişmesi, birlik ve beraberliğimizin korunması, meselelerimizin suhuletle çözülmesi noktasında, her zamankinden daha yapıcı bir rol üstleneceğine inanıyorum. Bu düşünceler eşliğinde, tüm basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum. “

Kemal Kılıçdaroğlu: ” Bir süre, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan 10 Ocak, ne yazık ki ara dönemlerde, kara dönemlerde olduğu gibi AKP iktidarında da kutlanmak yerine gazetecilerin sorunlarıyla birlikte anılmaya başlandı. Çünkü günümüzde çok sayıda gazeteci özgürlüklerinden yoksun, birçok gazeteci işsizdir. Bazılarının köşesi, bazılarının ekranı elinden alınmış, hatta bazı medya kuruluşlarının künyesine bile müdahale edilmiş, gazetecilerin yasal hakları kısıtlanmış, işgüvencesi, sendikal hakları kullanılamaz hale gelmiştir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, haksız, hukuksuz tutuklanmış gazetecilerin özgürlüklerine, işsiz bırakılan gazetecilerin işlerine, tüm gazetecilerin yıpranma haklarına ve özgürce örgütlenebilecekleri sendikalarına kavuşmalarını diliyorum. İfade özgürlüğünün büyük baskılar altında olduğu, bu nedenle halkın haber almaya ve gerçekleri öğrenmeye çok ihtiyaç duyduğu günümüzde, sorumlulukları gittikçe ağırlaşan çalışan gazetecileri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. ”

Ahmet Davutoğlu: ” Başta birçok ülkede temaslarımızı izleyen diplomasi muhabirleri olmak üzere tüm basın mensuplarının gazeteciler gününü kutluyorum. ”

Aydın Nezih Doğan : “Basın çalışanları iletişim sektörünün, zaman mevhumu gözetmeksizin, doğru habere ulaşmak ve haberi ulaştırmak için her koşulda ter döken kahramanlarıdır. Haber alanındaki katkılarının yanı sıra kamuoyu oluşturma işlevi ile toplumsal ve sosyal gelişmelerde de etkin rol oynar basın çalışanları. Yüzyılımızda gazeteciler için haber kadar önemli başka bir konu daha var o da; haberin hızla iletilmesidir. Çünkü artık bir haberi dünyanın öğrenmesi birkaç saniyeyi bulmaktadır.

Bununla birlikte enformasyonun bu kadar kolay ulaşılabilir olması basın kuruluşlarının dinamikliğini de arttırmıştır. Bu konuya Konya ölçeğinde baktığımızda özverili basınımızın dünya standartlarında yayın yapması ve hızla gelişmeye devam etmesi Konya’da gerçekleşen birçok önemli konunun dünyaya duyurulmasını da sağlamıştır. Dünyaya sesimizi duyurduğumuz dakikalarda bizimle birlikte her koşulda çalışan basın mensuplarının fedakarlıklarına şahit olduğumuz için söylemek istiyorum Konya’yı güçlü yapan etkenlerden birisi de güçlü basını da olmasıdır. Bu duygularla; Fedakar basın mensuplarımıza bizi hiç yalnız bırakmadıkları için öncelikle teşekkür ediyor, tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum.”

Tahir Akyürek : ” Yerel yönetim ve merkezi yönetimle milletimiz arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, katılımcı ve çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Geçmişten bugüne ülkemizin ve şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan basın-yayın kuruluşlarımız, günün imkanlarına göre kendilerini yenileyerek, şartlar ne olursa olsun katkılarını sürdürmektedirler.
Gazetecilere önemli imkanlar sağlayan ve 52 yıldır kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü’nün tüm basın-yayın çalışanları için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu vesileyle radyo, dergi, internet, gazete ve televizyonlarımız başta olmak üzere medyamızın her türlü kolunda çalışan tüm basın çalışanlarının bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. ”

Uğur İbrahim Altay: ” Çekilen sıkıntılara göğüs germesini bilen yerel basınımızın, zor şartlara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirdiği için onları içtenlikle tebrik ediyorum. Basının, kamuoyunun sesi olma görevini başarıyla yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üzerinde tutması, doğru, ilkeli ve objektif habercilik anlayışından ayrılmaması büyük önem taşımaktadır. Bu duygularla çalışmalarına devam eden tüm medya çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramını kutluyor ve meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. ”

Serdar Kalaycı: ” Gazetecilerin haklarını düzenleyen 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1961 yılından beri kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü’nün 51. yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımcı ve çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının biri de şüphesiz basındır. Halkın doğru ve zamanında bilgi almasını sağlayarak kamu yararı adına çok önemli bir görevi yerine getiren basın, şehrimizin her türlü sorunlarının çözümüne ve gelişmesine de önemli destek vermektedir. Gazetecilik gerçekten çok kutsal bir meslektir. Anadolu basını çok zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme rolünü üstlenen gazetelerin objektif ve ilkeli bir şekilde yayıncılık anlayışlarını sürdürmelerini temenni eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım. ”

Mehmet Hançerli: ” Basının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda çok önemli bir yeri vardır. Öncelikle günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmıştır. Toplumların gelişiminde, basının her konuda, bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli görevi yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de olanak sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Konya basını da bu sorumlukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmek gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün basın çalışanlarımızın ilkeli ve tarafsız bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diler, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı kutlarım. ”

Hakkı Gökbel: ” Geçmiş ve gelecek değerlendirmesinin doğru olarak yapılmasında basının ve özelde gazetecilerimizin katkısı hiç şüphe yok ki, yadsınamayacak kadar önemlidir. Habere ve bilgiye ulaşma kanallarının son derece arttığı ve ‘iletişim çağı’ olarak da değerlendirebileceğimiz günümüzde ‘basın meslek ilkelerine sahip bir medya’ son derece önem arz etmektedir. Bilgi kirliliğinin önlenmesi, idarenin işlem ve tutumlarının kamuoyuna doğru aktarılması, kamunun talep ve eleştirilerinin doğru bir şekilde yansıtılması ancak bu nitelikte bir medyanın varlığı ile mümkündür. Bu anlamda Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana kat ettiği demokratik ve sosyal gelişimde, etkin bir denetim mekanizması olarak basınımızın doğru, tarafsız, kaliteli, hızlı ve ilkeli habercilik anlayışının da katkısı büyüktür. Konya’da görev yapan değerli basın mensupları başta olmak üzere, yüklendiği sorumluluk bilinci ile zor koşullar altında, üstün gayretlerle mesleğini icra eden tüm gazetecilerimizin ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, bu önemli günün gazetecilerimizin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine bir vesile olmasını dilerim. ”

Muzaffer Şeker: ” Zaman zaman zor koşullarda görevini yaparken aynı zamanda duygularını, hislerini katmadan doğru ve tarafsız bir habercilikle kamuoyunu aydınlatır. Bu durum herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değildir. Tarafsızlık ve gazetecilik etiklerine bağlı kalarak her koşulda habercilik yapmak önemli bir ayrıcalıktır. Bu nedenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün tüm basın mensuplarına hayırlı olmasını diler, çalışmalarını takdir eder, saygılar sunarım. ”

Adem Alemdar: ” Gazetecilik, fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımız, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini büyük özveriyle yerine getirmektedirler. Konya basını Anadolu’da önemli bir yere sahip. Konya basını, gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler göstermiş ve Türkiye’de saygın bir yere sahiptir. Mesleğimize gönül vermiş ve gece-gündüz demeden toplumu bilgilendirme görevini yürüten tüm gazeteci meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım. ”

 

 


Günün Fırsatı http://www.travian.com.tr/

URL: http://www.gazeteselcuk.com/?p=2317

Yazan - Oca 10 2013. Kategori Gündem. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz


× dört = 24

Foto Galeri