Gazete Selçuk

Formasyon Pahalı Mı?

Konya’da Selçuk, Necmettin Erbakan ve Mevlana olmak üzere 3 üniversitede pedagojik formasyon programı başlatılacak. Konya’da üç üniversitenin kontenjanları toplamı 900 ediyor. Fen-Edebiyat Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun birçok kişi öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için bir adım daha atmış olacak.

Ancak pedagojik formasyonun ücretleri noktasında öğrencilerin kafaları karışık. Üniversitelerce talep edilen formasyon ücretini, öğretmenlik için gözünü kırpmadan ödeyebileceklerini söyleyenlerin yanında, bu ücretler dolayısıyla öğretmenlikten vazgeçenler de çoğunlukta.

İşte üniversitelerin pedagojik formasyon duyuruları:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararının eki çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından, pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlardan mezun olanlar için, Pedagojik Formasyon Sertifika programı açılmıştır.

1.      Başvuru Şartları ve Kayıt Kabul İşlemleri

Ön kayıtlar

a.      Ön kayıtlar 20–28 Eylül 2012 tarihleri arasında internet ortamında adayın kendisi tarafından  (www.formasyon.selcuk.edu.tr) yapılacaktır. Formasyon bürosunca ön kayıt yapılmayacaktır.

b.      Adaylar  4’lük  sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden    100’ lük sisteme not dönüşümü resmi olarak yaptıracaklardır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü kesinlikleyapılmayacaktır. Bu onaylı belge kesin kayıt hakkı kazanılması durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

c.      Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için 2009-2010 eğitim öğretim yılından önceki yıllarda mezun olanlardan başvuru için not ortalama şartı aranmamaktadır. Üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir

d.     Ön kayıt için gerekli bilgiler aday tarafından S.Ü. Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü web sayfasında bulunan link üzerinden (www.formasyon.selcuk.edu.tr)  sisteme kayıt edilecektir.  Adaylar ön kayıt başvuru formunun çıktısını alacaklar ve saklayacaklardır. Alınan bu belge istenen diğer belgelerle birlikte kesin kayıt durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

e.      Aday tarafından yapılan yanlış veya eksik beyan durumunda yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak, e-posta, faks ve posta yoluyla vb. yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve sıralamaya alınmayacaktır.

2.      Sonuçların ilanı, kesin kayıtlar ve yedekler

 1. a.    Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100’lük not sistemine göre adayların başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara göre en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacaktır.
 2. b.   Adayların not ortalamaları eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
 3. c.    Ön kayıtta beyan edilen bilgilerin eksik ve doğru olmaması durumunda kesin kayıt hakkı iptal edilecektir.
 4. d.   Kesin kayıt hakkı kazananlar 02 Ekim 2012 tarihinde Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü www.formasyon.selcuk.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir.
 5. e.    Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

a.    Kesin kayıtlar 03-08 Ekim 2012 tarihlerinde mesai saati 17:00‘ a kadar yapılacaktır.

b.    Kayıt ücreti 2000 (ikibin) TL olup Kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

c.    Kesin kayıtta istenen belgeler

1.      Başvuru Otomasyon Formu çıktısı.

2.      Öğrenci kayıt dosyası (kayıt anında Formasyon bürosundan verilecektir).

3.      Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi.  (Yurtdışından mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.) Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı (Transkript) ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

4.      Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

5.      İki adet fotoğraf

6.      Not dönüşümü ile ilgili üniversitelerden alınacak resmi yazının aslı.

7.      İlk taksidin 1000 (Bin) TL yatırıldığına dair banka makbuzu.  İlk taksit ücreti T. Vakıflar Bankasına Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğünce öğrenciye verilecek formasyon numarasına yatırılacaktır.  Kesin kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kayıt sildirenlere yatırmış oldukları ücret geri ödenmeyecektir.

8.      Programla ilgili her türlü yazışma kayıt ve benzeri işlemler Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir. (Adres: Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü, Mesleki Eğitim Fakültesi Binası Zemin Kat Selçuklu Konya;

Tel : 0332 223 18 02, 0332 223 18 09 Faks : 0 332 241 57 54)

Yedekler :

 1. 1.      Asıl listede olanlar kayıt yaptırdıktan sonra boş kalan kontenjan sayısı 09 Ekim 2012 Tarihinde www.formasyon.selcuk.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir. Yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar web sayfamızdan ilan edilecek ve 2 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kontenjanların yine boş kalması durumunda aynı yöntem uygulanarak kontenjanlar dolana kadar bu süreç devam edecektir. Kontenjanlar tamamlanınca www.formasyon.selcuk.edu.tr  web sayfasında ilan edilecektir.

2.      Herhangi bir bölümde, Selçuk üniversitesi veya diğer üniversiteler mezunu olarak müracaat edip kesin kayıt hakkı kazananların kaydı yapıldıktan sonra, o bölümde açık kontenjan kalmış ise boş kalan kontenjanların doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın yedek listeden en yüksek mezuniyet ortalamasına göre sıralama yapılacaktır.

 

 1. Pedagojik Formasyon Programında Uygulanacak Esaslar
 1. 1.      Programa 350 öğrenci alınacaktır.
 2. 2.      Programa ayrılan kontenjanların dağılımını yapmaya Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkilidir.
 3. 3.      MEB’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlara (bkz. YÖK’ün 13.09.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı kararı) en az %40 kontenjan ayrılacaktır.
 4. 4.      Kontenjanların %50’ si Selçuk Üniversitesi Mezunlarına, %50’ si Diğer üniversite mezunlarına ayrılacaktır.
 5. 5.      Programın Süresi 2 (iki) yarıyıldır. Güz ve Bahar akademik takvimi aşağıdaki gibidir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2012-2013 AKADEMİK TAKVİMİ

         

GÜZ YARIYILI

Ön Kayıt 20-28 Eylül 2012
Kesin Kayıt 03-08 Ekim 2012
Dersler 13 Ekim 2012 – 27 Ocak 2013
Ara Sınav 22-23 Aralık 2012
Genel Sınav 02-03 Şubat 2013
Bütünleme 09-10 Şubat 2013
 

 

       

BAHAR YARIYILI

Kayıt 11 Şubat – 15 Şubat 2013
Mazeretli Kayıtlar için son başvuru tarihi 11 Mart 2013
Dersler 16 Şubat – 26 Mayıs 2013
Ara Sınav 20-21 Nisan 2013
Genel Sınav 01-02 Haziran 2013
Bütünleme 08-09 Haziran 2013

 

 

 

 1. 6.      Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının yürütülmesi, başarı denetimi, devam ve devamsızlık Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 2. 7.      Programa kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavları ile bunlara ait programlarda karar vermeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkilidir.
 3. 8.      Dersler Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi binasında Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır. Derslik yetersizliği ve program çakışması gibi durumlarda Cuma günleri 17:00 den sonra ders yapılabilecektir.
 4. 9.      Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak öğrencilerden toplam 2000 (ikibin) TL Eğitim-Öğretim Ücreti alınacak olup T. Vakıflar Bankası Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğünce öğrenciye verilecek formasyon numarasına yatırılacaktır. Programda ders verecek öğretim elemanlarını belirlemeye Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkili olup ders ücretleri Döner Sermaye Kanunu kapsamında Mesai Dışı Gelir Getirici Faaliyetler olarak ödenecektir.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJANLARI

S.N

Atamaya Esas Olan Alan

Kontenjan

Müracaat Edecek Bölümler/AnabilimDalı

(Mezun Olunan Yükseköğretim Programı)

Selçuk Ün. Mezunu

Diğer Üni. Mezunu

1

Almanca

2

2

1.      Alman Dili ve Ed. Bölümü

2.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

2

Fransızca

2

2

1.      Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

3

Rusça

2

2

1.      Rus Dili ve Edebiyatı

2.      Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü

4

Arapça

5

5

Arap Dili ve Ed.

5

Bilişim Teknolojileri

5

5

1.      Bilgisayar Mühendisliği

2.      Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3.      Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4.      Matematik-Bilgisayar Bölümü

5.      İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

6.      Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/ Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

7.      Bilgi Teknolojileri

6

Teknoloji ve Tasarım

-

10

1.      Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü

2.      Endüstriyel Tasarım Bölümü

7

Biyoloji

10

5

Biyoloji Bölümü

8

Fizik

5

5

1.      Fizik Bölümü

2.      Fizik Mühendisliği

9

Kimya/Kimya Teknolojileri

5

5

1.      Kimya Bölümü

2.      Kimya Mühendisliği

10

Coğrafya

5

5

Coğrafya Bölümü

11

Tarih

5

5

Tarih Bölümü
 

12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

15

  İlahiyat Fakültesi

İmam Ha. L. Mes. Dersleri

13

Felsefe

-

5

1.      Felsefe Bölümü (En az 16  Kredi   Sosyoloji, 16  kredi Psikoloji    aldığını belgelendirenler)

2.      Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16  kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

14

Görsel Sanatlar/Resim

10

6

Resim Bölümü

15

İngilizce

18

13

1.      İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3.      Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4.      İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5.      Çeviribilim Bölümü (İngilizce)

6.      İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

16

Matematik

20

10

Matematik Bölümü

17

Rehber Öğretmen

-

15

Psikoloji Bölümü

18

Okul Öncesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

-

10

1.      Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2.       Çocuk Gelişimi Bölümü

19

Türk Dili ve Edebiyatı

25

20

1.      Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.      Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

20

 

İletişim

Fakültesi

Gazetecilik

10

5

1.      Gazetecilik

2.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

3.      Televizyon Gazeteciliği

4.      Medya ve İletişim Sistemleri

5.      Basım ve Yayıncılık

6.      Basın ve Yayın

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1.      Halkla İlişkiler

2.      Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3.      Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

4.      Medya İletişim Sistemleri

5.      Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık

6.      Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler

7.      İletişim Sanatları

8.      İletişim

Radyo Televizyon

1.      Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

2.      Radyo, TV ve Sinema

3.      Radyo, Televizyon ve Sinema

4.      Radyo ve Televizyon Bölümü

5.      Radyo-TV-Sinema

6.      Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

7.      Sinema ve Televizyon Bölümü

8.      Medya İletişim Sistemleri

9.      Medya ve İletişim Sistemleri

10.  İletişim

21

Müzik

10

6

1.      Müzik Bölümü/anabilim dalları

2.      Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının

 • Temel Bilimler Bölümü
 • Kompozisyon Bölümü
 • Ses Eğitimi Bölümü
 • Müzik Bilimleri Bölümü
 • Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
 • Bando Şefliği
 • Folklor ve Etnomüzikoloji
 • Müzikoloji
 • Opera
 • Şan ve Opera
 • Türk Sanat Müziği
 • Çalgı Yapımı
 • Şan
 • Türk Halk Oyunları
 • Türk Müziği
 • Türk Musikisi
 • Koro
 • Müzik Teknolojisi
 • Müzik Teorisi
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)

22

Sağlık

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

8

8

1.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm

5.      Ergoterapi Bölümü

Acil Sağlık Hizmetleri

1.      Tıp Fakültesi (Acil Tıp)

2.      Tıp Fakültesi

3.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

4.      Hemşirelik Yüksekokulu

5.      Sağlık Yüksek Okulu

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Sağlık Memurluğu Bölümü

 

Çevre Sağlığı

1.      Çevre Mühendisliği

2.      Çevre Bilimleri ve Yönetimi

Radyoloji

1.      Tıp Fakültesi (Radyoloji)

2.      Tıp Fakültesi

Tıbbi Laboratuar

1.      Tıp Fakültelerinin;

 • Mikrobiyoloji
 • Hematoloji
 • Patoloji
 • Biyokimya
 • Parazitoloji
 • Klinik Bakteriyoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları

2.      Tıp Fakültesi

3.      Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Biyoloji
 • Biyokimya

 

Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

1.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

 • Sağlık Yönetimi Bölümü

2.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

3.      Sağlık Yüksekokulu

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü
 • Sağlık Memurluğu Bölümü

4.      Sağlık İdaresi Yüksekokulu

Anestezi ve Reaminasyon

1.      Tıp Fakültesi (Anestezi)

2.      Tıp Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez

1.      Tıp Fakültesi (Ortopedi)

2.      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Diş Protez

 Diş Hekimliği Fakültesi

Hemşirelik

1.      Tıp Fakültesi

2.      Hemşirelik Yüksekokulu

3.      Sağlık Yüksekokulu

 • Sağlık Memurluğu Bölümü
 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

4.      Sağlık Eğitimi Fakültesi

 • Sağlık Eğitimi Bölümü

5.      Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

 

 

 

23

DİĞER

(Yukarıda Adı Geçmeyen Bölümler)

13

11

Önemli Not:

Yukarıdaki 1-22 Sıra Numaraları arasında adı geçmeyen ancak Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı ekindeki çizelgede mezun olduğu

Yükseköğretim Program sütununda tek yıldız (*)  (Formasyon Programını başarılı ile tamamlama şartı) bulunanlar müracaat edecektir.

1-22 Sıra Numaraları arasında adı geçen programlardan mezun olanlardan bu kontenjana müracaat edenler sıralamaya alınmayacaktır.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurulunun  (YÖK) 17.09.2012 tarih ve 40322 sayılı yazıları ile üniversitemize Pedagojik Formasyon için 2012-2013 yılı için 350 kontenjan ayrılmıştır. Pedagojik Formasyon programına başvuru ile ilgili en kısa sürede üniversitemiz sayfasında ilan verilecektir.

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

13/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Yükseköğretim kurumları bünyesinde mezun durumda olan öğrenciler için yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarına ilişkin alınan karar gereği, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Üniversitemize 200 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Üniversitemiz henüz mezun vermediği için 200 kişilik kontenjanın tamamı diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran adayların Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olmaları gerekmektedir. Bu kararnamede gösterilen programlardan mezun olan tüm adaylar başvuru yapabilirler.

Bu alanlara göre başvuran adayların toplam başvuru içerisindeki yüzdelik oranına göre alanların kontenjanı belirlenecektir.

Alanlara ayrılacak kontenjanın %40`ı ilgili YÖK kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, imam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik”  alanları mezunlarına ayrılacaktır. Kalan %60`lık kontenjan için yukarıda sayılan alanlar dışında da alım yapılacaktır.

İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararı için tıklayınız.

Müracaat eden adayların mezun oldukları programların Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararnameye ilişkin çizelgede yer alan programlara uygunluğu kendi sorumlulukları altındadır.

KAYIT TAKVİMİ

Ön Başvuru : 20/09/2012 – 30/09/2012 saat 24:00
Sonuç İlanları : 02/10/2012
Kesin Kayıtlar : 02/10/2012 – 06/10/2012 saat 12:00 (Asıl Liste)
Yedek Kayıtlar : 08/10/2012 – 13/10/2012 saat 12:00 (Yedek Liste)

Kontenjanların dolmaması durumda ek kayıt çağrısı yapılarak tüm kontenjanlar dolana kadar kayıt alımına devam edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Ön kayıt işlemleri internet üzerinden başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

BAŞVURU FORMU için tıklayınız

Ön kayıt ücreti olarak 50 TL’nin “pedagojik formasyon önkayıt ücreti” açıklaması ile aşağıda detayları verilmiş olan banka hesaplarına yatırılması ve ödeme dekontunun başvuru formu doldurulurken taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

BANKA ADI : Bank Asya
IBAN : TR 3700 2080 0009 0099 9000 0001

BANKA ADI : Garanti Bankası
IBAN : TR 1400 0620 0079 0000 0629 9094

Başvuru sırasında adayların 100’lük sistemde mezuniyet notunu gösterir transkript ve diploma fotokopilerini tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru formundaki bilgiler ile sisteme yüklenen belgeler arasında farklılık bulunması durumunda aday kayıt hakkını kaybeder.

Ön kayıt ücreti yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ön kayıt ücreti adaylara daha sonra iade edilmeyecektir.

Posta, e-posta ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesinde adayların 100’lük sistemdeki transkript notları esas alınacaktır. Transkriptte 4’lük not sistemi bulunması durumunda üniversitemizce herhangi bir dönüşüm işlemi yapılmayacak olup adayın mezun olduğu üniversiteden alacağı 100’lük sistemdeki mezuniyet notunu gösterir belge talep edilecektir.

Başvuran adayların branşlara göre belirlenen kontenjanlara yerleştirilmesinde 100’lük notlara göre büyükten küçüğe doğru sıralama yapılarak asil liste mevsem.mevlana.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Web sitesinde yapılacak duyuru dışında ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Aynı nota sahip adayların yerleştirilmesinde başvuru tarih ve saat önceliği dikkate alınacaktır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi onaylı örneği/aslı
1 adet fotoğraf
Resmi transkrip belgesinin aslı.
Transkript 4’lük sistemde ise mezun olduğu üniversiteden alınmış 100’lük sistemdeki not karşılığını gösterir belgenin aslı.
Ödeme dekontu

ÜCRETLENDİRME

Program ücreti 7.000 TL’dir (KDV Dahil).

Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.

Bankasya, World, Bonus, Maximum ve Axes kredi kartlarına 10 taksit yapılacaktır.

Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra dersler başlamadan once her ne sebeple olursa olsun kayıt sildiren öğrencilerden ödedikleri ücretin %10’u kesilerek iade yapılır.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ. 


Günün Fırsatı http://www.travian.com.tr/

URL: http://www.gazeteselcuk.com/?p=1993

Yazan - Eyl 24 2012. Kategori Gündem, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz


dokuz − 7 =

Foto Galeri