Gazete Selçuk

4+4+4 Eğitim Sistemi Çöküyor

4+4+4egitimsistemiMilli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla, 81 ilde geçen yıl okula başlayan 60-66 aylık toplam 98 bin çocuğun 1 yıllık başarı durumları ve uyumları incelemeye alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, incelemesini tamamlayarak raporunu Bakanlığa sundu. Raporda, 60-66 aylıkların özellikle 40 dakika süreyle derste oturtulmalarının ve dikkat dağınıklıklarının ciddi bir sorun olduğu ifade edildi. Raporda, eksikliklerine rağmen sistemin devamı için çözüm önerileri sıralandı.

Resmi raporun yanısıra Anadolu Eğitim Sendikası da aynı yaştaki çocuklarla ilgili benzer bir rapor hazırladı. 1867 ilkokul birinci sınıf öğretmeni ile yüzyüze yapılan görüşmeyle hazırlanan raporda, öğrencilerin yüzde 67’sinin altına işeyip ağladığını ve öğretmenlerin yüzde 72’sinin artık 1. sınıf okutmak istemediği, okulların fiziki şartlarının çocuklara uygun olmadığı saptandı. Raporda, bu durumun çocukların ilerideki eğitim hayatlarını olumsuz etkileyeceği vurgulanarak, “12 yıllık zorunlu eğitimin en küçükleri yani 1. sınıfa erken başlayanların eğitimi, 4+4+4 sistemine kurban ediliyor. Okula başlama yaşı acil acil gözden geçirilmelidir” denildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU

 

“60-66 aylıklarla ‘1.Sınıflarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ adlı ilk resmi rapordaki bazı tespitler şöyle:
* İlkokula başlama yaşının 60 aya indirilmesi neticesinde bu çocukların 40 dakikalık derste oturmaları, dikkatlerini derse vermeleri mümkün değil.
* Çocukların dikkat dağınıklığı, disiplinsizlik, dinleme bozukluğu gibi olumsuzluklara maruz kalmamaları ve bu durumun sonraki eğitim yaşamlarını da olumsuz etkilememesi için ders süreleri yeniden düzenlenmeli.
* Sınıflarda 60-84 ay aralığındaki çocukların bir arada bulunması ciddi sorundur.
*60-84 ay aralığındaki çocukların yaş gruplarına göre ayrılarak o eğitim-öğretim yılında alacakları eğitimlerinin planlanması gerekiyor.
* Okula hazırlık dönemlerinin 60-70 ay arasındaki öğrencilere 3.5 ay, 70 ay üzerindekilere de 1 ay yapılmalı.

 

1.SINIF ÖĞRETMENLERİ YETERSİZ YÖK’LE GÖRÜŞÜLSÜN

 

* Mevcut ders kitaplarının elden geçirilerek yeniden oluşturulacak kitapların içeriğinin elektronik ortamda sunulacak okuma-yazma programlarına uyumlu olması gerekir.
* Eğitim fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin sistem ve sınıf yönetimi alanında aldıkları eğitimin yetersiz olması ve bu yaş grubu (60-66 ay) öğretmenlerinin yeterli birikime sahip olmaması bir sorundur.
* Müfredat yenilenmeli, MEB ve YÖK işbirliği yapmalıdır.
* Derslik ihtiyacı sorunu var. İhtiyaç giderilerek normal eğitime geçilmeli.
* Okulların bodrum katları oyun alanına dönüştürülebilir.
ÇATILAR SINIFA BODRUMLAR OYUN ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN
* Sınıflarda mevcutların fazla olmasından dolayı yeterli oyun aktiviteleri yapılamıyor.
* Anasınıfı öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri aynı koridorda oynayarak daha fazla paylaşımda bulunabilirler.
* Mevcut dersliklere kukla köşesi, oyuncak köşesi, müzik köşesi, doğa köşesi gibi öğrencilerin ilgisini çekecek uygulamalar yapılabilir.

 

ANADOLU EĞİTİM SEN RAPORU

 

1867 birinci sınıf öğretmeniyle bizzat görüşülerek hazırlanan ve önümüzdeki hafta TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderecek rapordaki tespitler şöyle:

 

* Sistem değişikliğinden önce veya sonra birinci sınıf öğretmenlerinin yüzde 96’sının görüşüne hiç başvurulmadığı ortaya çıktı.

 

* 60-80 ay aralığında olup da birinci sınıfa başlayan öğrencilerin yüzde 46’sı aynı sınıflarda karışık oturtuldu. Aynı sıradaki çocuklar arasında 1.5 yaş yaş farkı oluştu.

 

* Birinci sınıfların yüzde 44’ü boylarına uygun olmayan sıralarda bir ders yılı oturmak zorunda kaldı.
* Öğretmenlerin yüzde 53’ü tuvalet, lavabo boyu, merdiven ve kantin gibi alanların bu çocuklara uygun olmadığını, yüzde 38’i kısmen uygun olduğunu ve yüzde 9’u hiç uygun olmadığını bildirdi.

 

* “Sınıf ortamında dikkat dağınıklığı, ağlama, tuvalet ihtiyacını sınıfta giderme gibi sorunlardan bir veya birkaçını sınıfta yaşıyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 12’si her zaman, yüzde 33’ü sık sık, yüzde 22’si ara-sıra, yüzde 20’si nadiren ve yüzde 11’i de hiç yaşamadığını belirtti.

 

YARIDAN ÇOĞU ALTINA KAÇIRDI

 

* 60-66 aylık çocukların yüzde 67’sinin en az 1 kez altına işediği, ağladığı ve ciddi dikkat dağınıklığı sorunu olduğunu bildirdi.

 

* Bu durum raporda; ‘Okul olgunluğunun başlamadan öğrenciledin okula adım atmasıyla öğrencilerde en çok beklenen davranışlar (ağlama, dikkat dağınıklığı, tuvalet sorunu) sıkça yaşanmaktadır. Gelişim çağındaki çocuklarda bunun yaşanması doğaldır’ diye yer aldı.

 

OKUMAYI SÖKEMEDİLER

 

* Üst yaş gruplarındaki öğrencilerin tamamı Nisan ayında okumaya geçerken, 66 ay altındaki öğrenciler için bu oran yüzde 18’de kaldı. Yani 60-66 ay aralığında kalan çocukların yüzde 82’si yani her 5 çocuktan 4’ü Nisan ayında okumaya geçemedi.

 

*Raporda bu durum, “Bu da yanlış bir karar olduğunu gösterir. Bu çocukların sınıf tekrarı yapması psikolojik bir yıkım olacağından bir üst sınıfa eksik bilgi ve becerilerle geçmeleri de gelecekteki tüm eğitim hayatını riske edebilecek kadar ciddi bir sıkıntıdır” cümleleriyle yer aldı.

 

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 71’İ, ‘BİR DAHA 1. SINIF OKUTMAK İSTEMEM’

 

* “1.sınıflarda yapılan sistem ve müfredat değişikliğine ilişkin herhangi bir eğitim aldınız mı?” sorusunu ise öğretmenlerin yüzde 65’i eğitim almadım diye cevaplarken, yüzde 31’i bu yönde eğitim aldığını ama işe yaramadığını, yüzde 4’ü ise eğitim aldığını ve işe yaradığını bildirdi.

 

* “Bu yılki öğretmenlik hayatınızı nasıl tanımlarsınız?” sorusunu ise birinci sınıf öğretmenlerinin yüzde 45’i mutsuz ve başarısız, yüzde 18’i her zamanki gibi, yüzde 18’i ise daha ilk yılım fikrim yok ve yüzde 19’u ise mutlu ve başarılı olarak cevapladı.

 

* “Sizce öğrenciler kaç aylıkken 1. sınıfa başlamalı” sorusunu ise yüzde 84’ü, 72 aydan sonra yüzde 14’ü 66-72 ay aralığında yüzde 2’si ise 60-66 ay aralığında dedi.
* 66 ay ve daha küçük çocuklarını 1. sınıfa başlatan velilerin yüzde 54’ü pişman olurken, yüzde 27’sinin bu konuda kararsız kaldığı gözlemlendi.

 

“OKULA BAŞLAMA YAŞI 72 AY OLSUN”

 

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Cansel Güven: “Her iki rapor da bize 60-66 aylıkların akademik ve psikomotor gelişimlerinde diğer çocuklara göre çok geri kaldıklarını, çocukların derste oturmadığını, 6 ders saatinin fazla olduğunu, okulların fiziki şartlarının yetersiz olduğunu gösterdi. Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyoruz, ‘Çocuklara kıymayın efendiler’… Çünkü hem biz hem Milli Eğitim, bu çocukların ileriye dönük eğitim hayatlarının olumsuz etkilendiği ve hayat boyu olumsuzluklarla karşılaşacakları gerçeğini gördük. Hatada ısrar etmek yanlışına düşülmeden 2013-2014 eğitim/öğretim yılında bu uygulamadan vazgeçilsin. Hem anket hem araştırma sonuçlarının işaret ettiği gibi okula başlama yaşı 72 aya çekilsin”
98 BİN ÇOCUK ERKEN YAŞTA BAŞLADI

 

4+4+4 olarak bilinen yeni sistem şöyle işledi: Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sistemde okula başlama yaşını velinin isteğine bağlı olarak 60 aya çekince 2 milyon 313 bin 888 öğrenci e-kayıt sisteminden otomatik olarak birinci sınıfa kaydedildi. Okula başlama yaşı düşürülünce 66-72 ay aralığındaki 1 milyon 600 bin çocuktan yüzde 3’ü yani 48 bininin velisi çocuğunu okula göndermemek için rapor aldı. 60-66 ay aralığında kalan 700 bin çocuktan yüzde 86’sının velisi ise çocuğunu hiç okula göndermedi. 60-66 aylıkların yüzde 14’ünü kapsayan 98 bin çocuk 1. sınıfa kaydoldu.
Ailelerinin bu yıl okula göndermediği 60-66 ay aralığındaki 650 bin çocuk da, geçtiğimiz eğitim yılı başından bu yana 72-78 ay aralığına ulaştı. Şimdi onlar da 16 Eylül’de 2013’te zorunlu olarak okula başlayacak.

Sultan UÇAR / AHT


Günün Fırsatı http://www.travian.com.tr/

URL: http://www.gazeteselcuk.com/?p=3925

Yazan - Haz 29 2013. Kategori Gündem. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz


3 + = onbir

Foto Galeri